Gacsály Művelődési ház

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Kedvezményezett neve:
Gacsály Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése -VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe, azonosító száma:
Gacsály 0136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi helyi közút fejlesztése - 1826746675
Szerződött támogatás összege: 96.016.855,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95,00 %
Projekt tartalmának rövid bemutatása:
A beavatkozás célja a Gacsályt Túrricsével összekötő TELEPÜLÉSKÖZI ÚT - 2003 évben szilárd burkolattal ellátott szakaszának folytatásaként - a meglévő 0136 hrsz-ú földút alépítményének és burkolatának kialakítása, vízelvezetés kialakítása. lásd csatolt A-1 Átnézeti helyszínrajzon is. A tervezési szakasz 1566 m hosszú. A tervezett útszakasz önkormányzati utakhoz csatlakozik. A projekt tárgyát képező 0136 helyrajzi számú külterületi közút Gacsályt Túrricsével összekötő TELEPÜLÉSKÖZI ÚT.
Gacsály irányából 2003 évben szilárd burkolattal ellátott első szakaszának folytatásaként a meglévő földút alépítményének és burkolatának, valamint a vízelvezetés kialakításának realizálása jelenprojekt tárgya. Ezáltal a két település - továbbá a környező települések - közötti gazdasági és egyéb lakossági gépjárműforgalom válik könnyebbé. Hangsúlyos szempont, hogy a 2003. évben megvalósult szilárd burkolattal ellátott első szakasz beruházása is a folytatással válik még inkább hasznossá, azaz a két projekt egymást felerősítő hatást vált ki, mind az indokoltság, mind a befektetett pénztőke gazdasági és társadalmi megtérülését tekintve. Korábban nagyobb esőzések után, tavaszi olvadáskor a kátyúk, a felázások teljesen lehetetlenné tették a közlekedést a még ki nem épült úton. Abban az időszakban személyautó forgalomra az útszakasz teljesen alkalmatlan volt. Mára az előbb említett problémák megoldódtak, így a településen és környéken élők régi vágya valósult meg. Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

„Gacsály 0136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi helyi közút fejlesztése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1826746675 azonosító számú projekt


Összegezést az ajánlatok elbírálásáról

Benyújtott ajánlatok jegyzőkönyve (Bontási jegyzőkönyv)

Ajánlattételi felhívás módosítása és ajánlattételi határidő meghosszabbítása

A teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki szakember szakmai önéletrajza

Ajánlattételi felhívás

Dokumentáció és szerződés-tervezet

DKiviteli tervek,műszaki leírás, építési engedély

Költségvetés árazatlan Gacsály 2018.12.19.

Nyilatkozat kizáró okokról

E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi u. 25.
Tel.: 06-70-319-9391