Szent Anna Idősek Otthona

Férőhelyek száma: 16
Levélcím: 4972 Gacsály, Petőfi u. 29.
Telefon: 44/368-296
Email: gacsalytarsotthon@gmail.hu
Intézményvezető: Pappné Nagy Tünde

Idősek Klubja

Telefon: 44/368-176
Levélcím: 4972 Gacsály, Széchenyi u. 13.
A Gacsályi Telephely vezetője: Kecskés Szilvia

Ellátási formák

étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali szociális ellátás

Érintettek köre

játékterápia
munkaterápia
művészetterápia
zeneterápia
emlékezet- és figyelemfejlesztés
gyógymasszázs
kmanuális fejlesztés
súlyosan mozgáskorlátozott
személyiség fejlesztés

E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi u. 25.
Tel.: 06-70-319-9391