Helyi adó

Helyi adó rendelet

Helyi adó

Gacsály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.Magánszemélyek kommunális adója

1.§ Az adó éves mértéke adótárgyanként:

a.lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 2000.-Ft.

b.beépítetlen terület: 1000.-Ftc.lakásbérleti jog esetén: 1000.-Ft

2.§ Az adó mértékénekaz 50 %-át fizeti:

a. a 70. életévét betöltött egyedül élő adóalanyb.közös háztartásban élő 70. életévét betöltött adóalany

2.Záró rendelkezések

1.§ (1) Ez a rendelet 2018. február 1 –én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) 7/2004. (IV.29.) Ör. számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

b) 21/2004. (XII.18.) Ör számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2004. (IV.29.) Ör. számú rendelet módosításáról

Petra András polgármester

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

Letöltés (pdf)
E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi u. 25.
Tel.: 06-70-319-9391